Finrødders vækstrytme i skovplanter - genrelt

Formidling

Forfatter(e): Christian N. Nielsen

Publikation: Nåledrys nr. 58

År: 2006

Side(r): 36-37

Pris: 150

Artikel/abstract:

I skudstrækningsperioden har særligt små planter brug for alle de tilrådigværende sukkerstoffer (fotosynteseprodukter + reserver) for at ekspandere kronen. I skudstræningsperiodens 4-5 uger cirka fordobler kronen sin biomasse og grene og stamme fortsætter den voldsomme tilvækst længere gennem sommerperioden. For at kunne opfylde disse behov for byggemateriale (kulhydrater), bliver finrods-ekspansionen enten sat helt i stå eller stærkt nedsat midt på sommeren i skovplanter. Det plantefysiologiske grundlag for plantetidspunkt diskuteres i denne artikel.

Læs artiklen