Juletræsproduktion i Guatemala

Formidling

Forfatter(e): Ulrik Bräuner Nielsen, Uffe Strandby Andersen, Pablo Prado, Marten Sørensen & Johannes Kollmann

Publikation: Nåledrys nr. 58

År: 2006

Side(r): 5-10

Pris: 150

Artikel/abstract:

Juletræsproduktion i Guatemala er kun i sin vorden. Den foretrukne art er den lokale Abies guatemalensis, men overudnyttelse af denne naturligt forekommende art er et alvorligt problem. Et fælles dansk-guatemalansk projekt skal bidrage til, at denne smukke ædelgran kan beskyttes på sine naturlige forekomster, og samtidig benyttes til produktion af juletræer i plantager.

Læs artiklen