Nyt projekt om gødskning med flisaske og forarbejdet gylle i juletræer

Formidling

Forfatter(e): Morten Ingerslev, Lars Bo Pedersen, Simon Skov & Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 58

År: 2006

Side(r): 20-21

Pris: 150

Artikel/abstract:

Skov & Landskab, KVL har i en årrække arbejdet med recirkulering og genanvendelse af flisaske i traditionel skov. For nylig oplevede vi på Langesømessen en stor interesse for anvendelse af sådanne produkter i forbindelse med juletræsdyrkningen. I 2004 bevilligede Energinet.dk midler til en undersøgelse af hvordan næringsstoffer fra flisaske kan genanvendes som gødning i bl.a. juletræskulturer. Projektet gennemføres som et samarbejde mellem Skov & Landskab og Dansk Juletræsdyrkerforening integreret i et nyetableret forsøg med behovsbestemt gødskning.

Læs artiklen