Optimalt plantetidspunkt for nobilis og nordmannsgran - forskel mellem barrods- og container-planter

Formidling

Forfatter(e): Christian N. Nielsen

Publikation: Nåledrys nr. 58

År: 2006

Side(r): 38-40

Pris: 150

Artikel/abstract:

Det rette tidspunkt for forårsplantning er tidligst muligt i marts/april. Hvad angår efterårsplantning er det oplagt at anvende de nye Jiffy container planter i august/september, da disse har høj rodekspansion på dette tidspunkt. Hvad angår efterårsplantning af barrodsplanter er billedet mere uklart: I princippet vil også barrodsplanter kunne have en god finrods-ekspansion i september, men den voldsomme forstyrrelse af rodsystemet ved optag/plantning ved megen manuel håndtering vil sandsynligvis give usynlige skader på rødder (og skud) på grund af Abies arternes generelle sene afmodning i rødder, skud og knopper (først midt november). Denne artikel går mere i dybden med finrodsvækstens temperatur-afhængighed samt årsvariationen i rodvækstpotentiale. Endvidere præsenteres her nye danske data vedrørende finrodsvækst i nobilis og nordmannsgran.

Læs artiklen