Afsætningsfremmende initiativ for nobilis klippegrønt

Formidling

Forfatter(e): Henrik Mainz

Publikation: Nåledrys nr. 59

År: 2007

Side(r): 21-25

Pris: 150

Artikel/abstract:

Nobilis klippegrøntet er i disse år smertensbarnet hvad angår det rent afsætningsmæssige område. Priserne er gennem de seneste år støt og roligt faldet og hele afsætningsstrukturen har ændret sig i takt med den stadig mere udbredte praksis, at klippegrøntet sælges på roden til selvklipfirmaer fra både ind- og udland. Derved er der opstået et behov for en mere aktiv indsats for at få stimuleret efterspørgslen. Og det skal gøres således, at det vil kunne få effekt på det prisniveau, som produ-centerne oplever at kunne sælge deres varer til. Juletræsdyrkerforeningen har derfor søsat et større projekt, som skal hjælpe afsætningen af især nobilis klippegrøntet lidt på vej.

Læs artiklen