Bredsprøjtning med Pomoxon

Formidling

Forfatter(e): Niclas Scott Bentsen & Jan Jürgensen

Publikation: Nåledrys nr. 59

År: 2007

Side(r): 35-37

Pris: 150

Artikel/abstract:

For at optimere udbyttet i juletræskulturer med nordmannsgran foretager en stor del af de danske producenter vækstregulering af træernes toppe. Vækstreguleringen udføres enten mekanisk med Top-Stop® tang, eller kemisk med Pomoxon ved påføring af væsken på træernes toppe med malerruller. Efter et pilotprojekt med praktisk afprøvning i 2004 blev der i sommeren 2005 lavet et kontrolleret forsøg med bredsprøjtning med Pomoxon for at undersøge effekten af forskellige doseringer og antal behandlinger. I foråret 2006 blev der lavet endnu et forsøg til undersøgelse af hvor meget sprøjtevæske træerne opfanger ved bredsprøjtning. Projektets resultater mht. effekt på top- og sideskud, samt skader er beskrevet i Nåledrys nr 56.

Læs artiklen