Praktisk afprøvning af nye planteværnsmidler

Formidling

Forfatter(e): Jan Jürgensen

Publikation: Nåledrys nr. 59

År: 2007

Side(r): 41-45

Pris: 150

Artikel/abstract:

En vigtig faktor ved dyrkning af nordmannsgran juletræer er renholdelse af arealet for ukrudt. Renholdelse af arealet er vigtig for at optimere vækstforholdene for træerne i relation til optagelse af vand og næringsstoffer, og for at nedsætte risiko for skader efter forårsnattefrost, pga. en kraftig ukrudtspels. Desuden undgås fysiske slidskader fra ukrudt på træernes nedre nåle og skud. I de senere år er ukrudtsbekæmpelsen i juletræskulturer blevet besværliggjort af, at flere af de velkendte og effektive ukrudtsmidler helt er forsvundet eller på vej ud af markedet. Udvikling af nye ukrudtsmidler alene bestemt til anvendelse i juletræsdyrkning kan fremover ikke forventes, da erhvervet i sammenligning med landbrug er ganske beskedent. Derfor må man skele til landbruget for at finde eventuelle nye midler, som kan finde anvendelse til ukrudtsbekæmpelse i juletræsdyrkning.

Læs artiklen