Udslidte pyntegrøntarealer - skal man konvertere?

Formidling

Forfatter(e): Erik Poulstrup & Kaj Østergaard

Publikation: Nåledrys nr. 59

År: 2007

Side(r): 38-40

Pris: 150

Artikel/abstract:

I 2006 startede et projekt om konvertering af udslidte juletræsarealer. Et projektareal lidt nord for Århus var udvalgt som demonstrationsareal, til et projekt med det formål at undersøge hvad der kan stilles op med udslidte juletræsarealer, der savner fremtidige arealanvendelse. Konkret var fokus rettet mod at imødekomme et ønske om at bringe arealet i en stand, med ekstensiv landbrugsdrift i kombination med bevarelse af rekreative funktioner. Endvidere var der fokus på at demonstrere, hvordan konverteringen kunne gennemføres maskinteknisk. Denne artikel bringer en præsentation af de overvejelser, der konkret er gjort med arealet, der med hensyn til produktion af pyntegrønt og juletræer, betragtes som udslidt. En vurdering af de maskintekniske forhold præsenteres i en anden artikel.

Læs artiklen