Nyt projekt om aldersbetinget behovsbestemt gødskning af juletræer

Formidling

Forfatter(e): Lars Bo Pedersen, Claus Jerram Christensen, Morten Ingerslev, Mads Krag, Allan Overgaard Nielsen, Preben Frederiksen & Simon Skov

Publikation: Nåledrys nr. 60

År: 2007

Side(r): 16-19

Pris: 150

Artikel/abstract:

Skov & Landskabs forskning i gødskning af juletræer går tilbage til 1993 og har siden da været karakteriseret af målrettede løsninger, der på en gang har været kvalitetsforbedrende og miljøansvarlige. De nyeste resultater peger på, at dyrkernes årlige gødningsdosering sjældent afspejler juletræernes aldersbetingede behov for næringsstoffer. I 2005 blev der således etableret et nyt gødningsprojekt (AGENDA), hvis sigte var at målrette gødningstilførslen til juletræerne i overensstemmelse med deres behov og alder. Det er målet, at give producenterne anvisninger på behovsbestemt gødskning på både lerjorde og sandjorde, således at den enkelte producent får lettere ved at fastlægge den optimale gødningsplan. Projektet er bevilget af PAF og medfinansieret af Skov & Landskab og Dansk Juletræsdyrkerforening.

Læs artiklen