Erhvervsmæssig juletræsproduktion eller hobbyvirksomhed - skattemæssigt set

Formidling

Forfatter(e): Kaj Østergaard

Publikation: Nåledrys nr. 63

År: 2008

Side(r): 4-6

Pris: 150

Artikel/abstract:

Dansk juletræsdyrkerforening har i gennem hele sin eksistensperiode ydet rådgivning i forbindelse med behandling af sager, hvor offentlige myndigheder stiller spørgsmål i forbindelse med driften af en juletræs- og pyntegrøntejendom. Der er tale om mange forskellige typer af problemstillinger. Det kan være i forbindelse med tolkning af landbrugsloven, skattelovgivningen, fortidsmindeforvaltningen, naturbeskyttelsesloven, skovloven og hermed beslægtede typer af lovgivning og rammevilkår for drift af vores ejendomme. Ligeledes har vi konsulentopgaver i forbindelse med fredningssager, førtidspensionering, bodelinger og arvesager, samt naturligvis vurderinger i forbindelse med salg af ejendomme. I de senere år har vi fået henvendelser i et stigende antal skattesager, hvor myndighederne stiller spørgsmålstegn ved om ejendomme er en erhvervsvirksomhed eller en hobbyvirksomhed. Denne artikel vil se på nogle af de problemstillinger, som indgår ved vurdering af denne type sager.

Læs artiklen