Gråsnuder i pyntegrønt

Formidling

Forfatter(e): Susanne Harding, Charlotte Nielsen, Holger Philipsen & Jan Martin

Publikation: Nåledrys nr. 63

År: 2008

Side(r): 8-12

Pris: 150

Artikel/abstract:

Gråsnuder er almindelige skadegørere på pyntegrøntarealer, hvor de begnaver nåle og knopper. Deres biologi har været dårligt kendt, men nylige undersøgelser i nobilis-klippebevoksninger har tilvejebragt ny viden om skadedyrenes levevis og udvikling. Forsøg med biologisk bekæmpelse ved hjælp af svampe har givet gode resultater.

Læs artiklen