Manipulation med vand

Formidling

Forfatter(e): Lars Bo Pedersen, Claus Jerram Christensen & Morten Ingerslev

Publikation: Nåledrys nr. 63

År: 2008

Side(r): 40-43

Pris: 150

Artikel/abstract:

I 2002 blev der igangsat manipulationer med tørke og vandtilførsel i et gødningsforsøg på grovsandet jord ved Klelund. Forsøget skulle afdække nogle af de konsekvenser som klimaforandringer og mindre afvigelser i vejret kan have på juletræsdyrkningen, herunder påvirkningen af tilgængeligheden af kvælstof, vækst og juletræskvalitet samt miljøpåvirkning. Artiklen sætter endvidere undersøgelsens resultater i relation til det danske klimascenarie, ligesom der gives anbefalinger til dyrkere og forskningen.

Læs artiklen