Splitgødskning på sandjord

Formidling

Forfatter(e): Lars Bo Pedersen, Claus Jerram Christensen & Morten Ingerslev

Publikation: Nåledrys nr. 63

År: 2008

Side(r): 19-23

Pris: 150

Artikel/abstract:

Gødskning har både en kortsigtet og langsigtet virkning på juletræskvaliteten. På kort sigt gavner gødskningen kulturens kvalitet gennem bedre form og farve. På lang sigt består den gavnlige effekt navnlig i at opretholde eller forbedre dyrkningsgrundlaget ved at kompensere for de næringsstoffer, der fjernes gennem høsten af juletræer. Dette har især betydning på sandjorde, hvor jordens næringsstofpulje er lille. De sandede jordes dilemma er imidlertid, at de på den ene side har et stort produktionspotentiale for juletræer af høj kvalitet, og på den anden side er underlagt en maksimal tildeling af kvælstof på 100 kg N/ha/år. Denne artikel sammenligner påvirkningen af ren forårsgødskning med splitgødskning på juletræskvalitet og miljøpåvirkningen baseret på et gødningsforsøg ved Klelund Plantage øst for Varde.

Læs artiklen