Er dansk nobilis deprimeret?

Formidling

Forfatter(e): Ole K. Hansen & Argelia Cuenca

Publikation: Nåledrys nr. 64

År: 2008

Side(r): 32-37

Pris: 150

Artikel/abstract:

DNA-markører blev testet i nobilis og efterfølgende brugt til at analysere bestøvningsforholdene i klonfrøplantagen FP.623, C.E. Flensborg plantage. Under arbejdet blev det klart, at der er en meget lille genetisk diversitet i FP.623 og dermed i meget af det danske nobilismateriale. Dette er illustreret via en sammenligning med to importerede nobilis provenienser, ligesom yderligere én dansk frøkilde – F.402 Overgård blev undersøgt. Det diskuteres, om den generelt langsommere vækst i dansk nobilis, sammenlignet med direkte importer, kan skyldes indavlsdepression. På grund af den lave diversitet i FP.623 var det svært at lave et sikkert billede af bestøvningsforholdene i FP.623, idet der kun kunne findes fædre for 95 ud af 367 frø. Graden af selvbestøvning kunne dog estimeres til ca. 2%.

Læs artiklen