Gødningsrespons for to provenienser

Formidling

Forfatter(e): Claus Jerram Christensen, Morten Ingerslev, Lars Bo Pedersen & Ulrik Bräuner Nielsen

Publikation: Nåledrys nr. 64

År: 2008

Side(r): 51-53

Pris: 150

Artikel/abstract:

Er der forskel på hvordan forskellige provenienser reagerer på gødning? I et gødningsforsøg på Salten Langsø blev to proveniensers respons på de samme gødningsbehandlinger sammenlignet, og den danske Langesø proveniens reagerede gennemgående kraftigere på udsving i gødningsdoseringen – særligt nålefarven - end Ambrolauri proveniensen. På denne lokalitet gav en dosering på 69-104 kg N/ha/år den bedste afvejning mellem vækst og kvalitet for begge provenienser. Langesø proveniensen opnåede det højeste estimerede økonomiske udbytte med NPK 23-3-7, mens NPK 14-3-18 resulterede i det højeste udbytte for Ambrolauri proveniensen.

Læs artiklen