Gråsnuder i pyntegrønt og juletræer

Formidling

Forfatter(e): Charlotte Deleuran Nielsen & Hans Peter Ravn

Publikation: Nåledrys nr. 64

År: 2008

Side(r): 16-23

Pris: 150

Artikel/abstract:

Forsøg med en enkel og sikker bedømmelse af gråsnuders forekomst og skadesniveau i juletræer og pyntegrønt viser, at manglende nåle på træernes topskud er den mest sikre metode til at erkende om der er problemer med gråsnuder eller ej. Forsøg med bekæmpelse af larver med insektpatogene svampe viste kun begrænset effekt, mens bekæmpelse af de voksne gråsnuder med syntetiske pyrethorider gav en god virkning – der findes pt. ingen godkendte midler til bekæmpelse af gråsnuder.

Læs artiklen