Mosegrise i nordmannsgran

Formidling

Forfatter(e): Hans Peter Ravn, Jens Lodal & Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 65

År: 2008

Side(r): 43-46

Pris: 150

Artikel/abstract:

I forsommeren 2008 dukkede der flere forespørgsler op fra især sjællandske lokaliteter vedrørende problemer med mosegrise. Dette er for så vidt ikke overraskende, da et tidligt og varmt forår betyder en stor bestand af mosegrise. Nordmannsgran står almindeligvis ikke så højt på spisesedlen hos mosegrise, men mangel på egnet føde kan føre til barkgnav og fortæring af hele rodnettet med plantedød til følge – særligt i nyplantninger. Bekæmpelse er vanskelig på grund af det uregelmæssige gangsystem og mosegrisens evne til hurtigt at flytte ind fra naboarealerne.

Læs artiklen