tolkning-af-naaleanalyser-bliv-klogere-paa-de-enkelte-naeringsstoffer

Formidling

Forfatter(e): Lars Bo Pedersen, Claus Jerram Christensen & Morten Ingerslev

Publikation: Nåledrys nr. 65

År: 2008

Side(r): Indstik (16 sider)

Pris: 150

Artikel/abstract:

Hæftet om tolkning af nåleanalyser i nordmannsgranjuletræer belyser alle de forhold man skal være opmærksom på, når man indsamler nåleprøver, og efterfølgende vil tolke laboratoriets analyseresultater. Således angives normalværdier og anbefalede værdier for koncentrationerne af alle essentielle næringsstoffer, og for relevante næringsstoffer angives værdierne for både ler- og sandjord. Herudover giver hæftet en indføring i de forskellige næringsstoffers funktion i planter, og med illustrative foto er vist eksempler på næringsstofmangel symptomer i nordmannsgranjuletræer. Hæftet udgør afrapporteringen af PAF projektet; "Praktisk anvendelse af nåleanalyser", og kan hentes gratis som pdf-fil eller bestilles på papir under publikationer->andre udgivelser-> nåleanalyser.