Kan kreftsoppen Nectria sp. verta eit problem i juletredyrkinga av fjelledelgran?

Formidling

Forfatter(e): Venche Talgø, May Bente Brurberg & Arne Stensvand

Publikation: Nåledrys nr. 66

År: 2008

Side(r): 31-32

Pris: 150

Artikel/abstract:

Undersøkingar av koloradoedelgran på Vest- og Austlandet i 2008 tydar på at kreftsoppen Nectria sp. er svært aggressiv på denne edelgranarten. Det vert planta relativt lite koloradoedelgran, så som regel finn ein berre solitære tre i nokre få hagar og grøntanlegg. Meir urovekkjande er det at vi i 2008 også fann store skadar på grunn av Nectria sp. på fjelledelgran i Nordskogen på Ås, då det vert satsa stort på denne trearten i norsk juletredyrking.

Læs artiklen