Ny bioaskebekendtgørelse - Recirkulering af næringsstoffer. Perspektiver for askeanvendelse i klippe- og juletræsproduktionen

Formidling

Forfatter(e): Morten Ingerslev, Simon Skov, Lars Bo Pedersen & Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 66

År: 2008

Side(r): 43-46

Pris: 150

Artikel/abstract:

Den nye Bioaskebekendtgørelse indeholder væsentlige ændringer, som kan fremme anvendelsen af den bioaske, som fremkommer, når flis afbrændes. Flisasken er en oplagt fosfor- og kaliumgødningen, og med de nye regler åbnes der for, at klippegrønt og juletræer på skov- og landbrugsjord vil kunne modtage denne form for gødning. Foreløbige beregninger viser, at udbringningen af flisaske – under visse betingelser – kan være relevant som gødningsmiddel et par gange i omdriften.

Læs artiklen