Sommerplanting og høstfrost i edelgran

Formidling

Forfatter(e): Inger Sundheim Fløistad

Publikation: Nåledrys nr. 66

År: 2008

Side(r): 30

Pris: 150

Artikel/abstract:

Gode etableringsrutiner vil bidra til en livskraftig juletreproduksjon i Norge. I dag er det typisk at juletrærne har en begrenset høydetilvekst de 2 3 første årene etter etablering. Deretter øker gjerne tilveksten slik at trærne de siste årene før høsting vokser i meste laget. Resultatet blir juletrær som er i ubalanse med hensyn på greinsetting; for tett med greiner nederst på treet og for lange toppskudd i den øverste delen av treet.

Læs artiklen