Vekst, overlevelseog vurdering av juletreutbytte i fjelledelgran og korkedelgran i Norge

Formidling

Forfatter(e): Jan-Ole Skage & Åge Østgård

Publikation: Nåledrys nr. 66

År: 2008

Side(r): 26-29

Pris: 150

Artikel/abstract:

Norsk institutt for skog og landskap i Bergen plantet våren 1999 ut åtte forsøk med omkring 50.000 barrotsplanter fra 76 provenienser av fjelledelgran (Abies lasiocarpa) og korkedelgran (Abies lasiocarpa var.arizonica). To av forsøkene er imidlertid blitt nedlagt pga. gjentatte angrep av rustsopp, vårfrost og for dårlig jordsmonn. I de gjenværende seks forsøkene har plantene etablert seg meget godt og overlevd godt. Etter seks overvintringer og sju vekstsesonger (2005) hadde forsøkene i gjennomsnitt 80 % overlevelse og en middelhøyde på 91 cm. Provenienser fra Oregon hadde i gjennomsnitt høyest overlevelse, mens provenienser fra Arizona hadde lavest overlevelse. Provenienser fra British Columbia hadde størst høydevekst, mens provenienser fra Colorado hadde minst vekst. Provenienser fra British Columbia er vurdert til å gi det høyeste juletreutbyttet, mens provenienser fra Colorado er vurdert til det laveste utbyttet. De beste proveniensene med høyest juletreutbytte er Spring Mt., Cunningham Creek, Grizzly Lake og Inzana Lake, alle fra British Columbia i Canada. Proveniensen Spring Mt., hadde faktisk høyest utbytte i fire av seks forsøk. Etter noen flere vekstsesonger kan imidlertid andre provenienser bli rangerte som bedre provenienser. Resultatene for juletreutbytte må derfor se på som foreløpige etter sju vekstsesonger.

Læs artiklen