Frøinsekter i Abies

Formidling

Forfatter(e): Hans Peter Ravn, Susanne Harding & Peter Ochsner

Publikation: Nåledrys nr. 67

År: 2009

Side(r): 46-49

Pris: Nåledrys nr. 67 er udsolgt

Artikel/abstract:

Der er store forhåbninger til, at 2009 bliver et stort kogleår. Der har derfor været en del henvendelser vedrørende risikoen for, at insektangreb vil kunne nedsætte frøudbytterne. Dette er anledningen til denne lille oversigt over biologi og mulige modforholdsregler mod de væsentligste frøinsekter i Abies-arterne.

Indledningsvis kan der være grund til at gøre opmærksom på, at de mest omfattende angreb af frøinsekter iagttages i året efter stor frøproduktion. I år med gode udviklingsforhold for frøinsekterne vil der ske en relativ opformering. Når fødeudbuddet derefter falder, vil angrebstætheden øges i de relativt få kogler, der er til stede.

Læs artiklen