Geografisk betinget resistens mot angrep av sibirsk edelgranlus på fjelledelgran

Formidling

Forfatter(e): Karl H. Thunes, Odd Ragnar Johnskås, Åge Østgård & Jan-Ole Skage

Publikation: Nåledrys nr. 67

År: 2009

Side(r): 24-26

Pris: Nåledrys nr. 67 er udsolgt

Artikel/abstract:

Sibirsk edelgranlus (Adelges pectinatae) utgjør en av de alvorligste truslene mot juletre- og pyntegrøntproduksjon i Norge. Svært ofte blir prydtrær så sterkt angrepet at resultatet blir nåletap med betydelig utglisning av krona. Hvis unge trær blir angrepet eller hvis angrepet varer over lengre tid, kan trærne til slutt dø. Forsøk som Norsk institutt for skog og landskap har gjennomført i samarbeid med Skogfrøverket på Jønsberg landbruksskole viser at valg av proveniens er viktig for hvor mottakelig fjelledelgran (Abies lasiocarpa) er for sibirsk edelgranlus.

Læs artiklen