Revurdering af gødningsnormer for juletræer

Formidling

Forfatter(e): Lars Bo Pedersen, Claus Jerram Christensen & Morten Ingerslev

Publikation: Nåledrys nr. 67

År: 2009

Side(r): 21-22

Pris: Nåledrys nr. 67 er udsolgt

Artikel/abstract:

Skov & Landskabs forskning i gødskning af juletræer går tilbage til 1993 og har siden da været karakteriseret af målrettede løsninger, der på en gang har været kvalitetsforbedrende og miljøansvarlige til gavn for både samfundet, miljøet og den enkelte juletræsdyrker. Målet med dette nye projekt er trefoldigt:
1) at revurdere de gældende gødningsnormer i både produktions- og miljømæssig sammenhæng.
2) at skabe grundlag for en fleksibel og behovsfunderet ændring af gødningsnormerne og
3) En evaluering af mulighederne for brug af kvælstofprognoser og konsulenterklæringer.

Læs artiklen