Nyt projekt: Optimal rettidig gødningsdosering

Formidling

Forfatter(e): Lars Bo Pedersen, Morten Ingerslev & Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 68

År: 2009

Side(r): 49-50

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Som næringsstof betragtet, har kvælstof afgørende betydning for nordmannsgranens vækst og nålenes farveudvikling. Dette projekt er en undersøgelse, der fokuserer på timingen af gødskning med kvælstof i relation til træernes vækstrytme og vejrliget. Undersøgelsen benytter sig af mærket kvælstof (N-15), der kan spores i jorden og i de forskellige plantedele, hvilket er en ideel metode til vurdering af, hvor kvælstof indlejres (træernes nye nåle, gamle nåle, topskud, jorden eller udvaskes), og hvornår det indlejres i relation til netop gødningstidspunkt og vejrlig.

Læs artiklen