Stiklingeformering i nordmannsgran?

Formidling

Forfatter(e): Hanne N. Rasmussen, Ulrik Bräuner Nielsen & Martin Jensen

Publikation: Nåledrys nr. 68

År: 2009

Side(r): 42-47

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Stiklingeformering i ædelgran-arterne har ry for at være tæt på umulig og i hvert fald ikke praktisk rentabel. Der er to problemer: Rodningen, som kun virker, hvis skuddene er fra meget unge træer, og plagiotropien, den grenkarakter, som giver flade skud og som kan være meget svær at få bugt med. For nylig har man med held stiklingeformeret Abies fraseri i Nordamerika, og det har stimuleret os til at gøre nye forsøg med nordmanniana. Stiklingerne blev taget om sommeren fra ubehandlede eller tilbageskårne træer i 5- og 12 års alderen; skudtype og position blev registreret, og stiklingerne stukket i væksthus under dække. Rodningen tog op til 6 måneder og nåede 60-70% i de bedste skudtyper. Plantehormonet auxin blev afprøvet i flere koncentrationer, men var uden gavnlig virkning for rodningen og øgede risikoen for vævsskader. Plagiotropien i de stiklinger, som havde oprindelse i normale kviste, var som regel intakt efter en vækstsæson, mens de gendannede skud fra nedskårne træer i 35-45 % af tilfældene udviklede sig ortotropt. Det opmuntrende resultat tyder på, at der vil kunne udvikles en protokol for stiklingeformering, men indtil videre kun til fremstilling af kloner til forsøgsformål.

Læs artiklen