Forskning i juletræer og klippegrønt?

Formidling

Forfatter(e): Niels Elers Koch

Publikation: Nåledrys nr. 69

År: 2009

Side(r): 16-21

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Resultater fra forskningen i pyntegrønt – hovedsageligt finansieret af PAF-ordningen – har givet en række økonomiske og miljømæssige gevinster for branchen og samfundet. Den praksisnære forskning vil reelt ophøre uden tilførsel af midler fra juletræsbranchen. Der er ikke andre finansielle kilder, der kan erstatte den hidtidige ordning. Skov & Landskab har pyntegrønt som én af sine strategiske satsninger og en erfaren, engageret og dygtig medarbejderstab. Vi vil også gerne fremover - i et tæt samarbejde - medvirke til branchens udvikling. Er branchen parat til fortsat at medfinansiere?

Læs artiklen