Gjengroing av kulturlandskap fører til skade i villbestand av kristtorn

Formidling

Forfatter(e): Venche Talgø, Jafar Razzaghian, Trude Slørstad, Sonja S. Klemsdal, Terje Pundsnes & Arne Stensvand

Publikation: Nåledrys nr. 70

År: 2009

Side(r): 17-20

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Bladfall og daude skot har dei siste tiåra vorte eit omfattande problem i villbestand av kristtorn (Ilex aquifolium) langs sørvest-kysten av Noreg. Fleire soppar har ofte vorte isolerte i samband med skadane, men spesielt ein Fusarium-art, som ved DNA-analyse synte seg å vera mest lik F. acuminatum, dominerar. Ved eit tilfelle vart den same Fusarium-arten funnen på daude skot på ei nordmannsedelgran (Abies nordmanniana). Soppangrepa på kristtorn er truleg eit resultat av aukande gjengroing på grunn av mindre beiting og mindre stell i felta no enn tidlegare.

Læs artiklen