Nordmannsgranens opdagelse

Formidling

Forfatter(e): Torben G, Stæhr

Publikation: Nåledrys nr. 70

År: 2009

Side(r): 5-6

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Danmarks nordmannsgranareal er nu ca. 25.000 ha, og i mængder betyder dette en juletræseksport i følge Danmarks Statistik på ca. 8½ millioner juletræer. Hertil kommer så en mindre andel nordmannsgran i klippegrønteksporten, som samlet er knapt 30.000 tons. Den samlede eksportværdi af nordmannsgran alene (juletræer og klippegrønt) kan forsigtigt anslås til en værdi på knapt 1 milliard kr. På baggrund af bl.a. disse tal må det være på tide, at vi begynder at interessere os for træartens historie, både hvad angår dens natur og dens tradition.

Læs artiklen