Fra kasse til kegle - Erfaringer med dækrodsplanter til juletræsproduktion

Formidling

Forfatter(e): Peter Benfeldt

Publikation: Nåledrys nr. 71

År: 2010

Side(r): 47-50

Artikel/abstract:

I en tidligere artikel om resultater fra forsøget: ”Kulturstart i Nordmannsgran med dækrods- og barrodsplanter” blev der redegjort for, hvordan rodens form og træets udvikling er nært forbundet. Man kan kort udtrykke det: Juletræet er et spejl af roden. I denne artikel belyses hvorledes rod/top forholdet påvirkes og styres.

Læs artiklen