Juletræers miljøpåvirkninger

Formidling

Forfatter(e): Frans Theilby & Niclas Scott Bentsen

Publikation: Nåledrys nr. 72

År: 2010

Side(r): 10-14

Pris: 150

Artikel/abstract:

Julen er traditionernes tid og traditionen tro fremkommer der hvert år op mod jul beskyldninger om juletræsproduktionens skadelige indvirkning på miljøet og menneskers sundhed. Ofte følges dette op med en opfordring til køb af kunstige træer, som kan genbruges år efter år. Forskellige miljøorganisationer optræder i medierne efterfulgt af udtalelser fra forskellige producenter og som oftest også interview med direktøren for Dansk Juletræsdyrkerforening. I denne debat bliver der ofte henvist til forskellige undersøgelser, som desværre ved nærmere eftersyn har vist sig at være ret så mangelfulde. En canadisk undersøgelse fra 2009 vil nok ikke afskaffe denne særegne juletradition, men måske kan debatten fremover føres på et mere oplyst grundlag. Undersøgelsen fra 2009 er en sammenlignende livscyklusvurdering (LCA) af kunstige og naturlige juletræer og adskiller sig fra tidligere lignende undersøgelser ved at være gennemført i henhold til den internationale standard ISO 14040.

Læs artiklen