Honningsvamp og rodfordærver

Formidling

Forfatter(e): Iben M. Thomsen

Publikation: Nåledrys nr. 73

År: 2010

Side(r): 5-11

Pris: 150

Artikel/abstract:

Rodfordærver og honningsvamp opfattes traditionelt som skadevoldere i skov. Men de to svampe kan give planteafgang i kulturer af nordmannsgran og nobilis. Derfor bør juletræsdyrkere kende de karakteristiske symptomer på angreb og hvilke modforholdsregler, som er mulige. 

Det er velkendt, at nobilis er særdeles modtagelig for angreb af rodfordærver. Træerne kan dø helt op til en alder på 30 år, og hvis man anlægger nobilis på arealer, hvor rodfordærver er til stede, må man være forberedt på en planteafgang på 20-30% i værste fald. Det samme gælder i øvrigt frasergran. Nordmannsgran er langt mindre følsom, men også her kan man opleve, at planter går ud hist og pist. Derimod har honningsvamp indtil videre ikke fået nogen særlig opmærksomhed i forhold til juletræskulturer. Men nylige observationer tyder på, at dette måske bør ændre sig, specielt hvis man er nået frem til 3. eller senere generationer af juletræer. 

Denne artikel er skrevet på baggrund af iagttagelser i danske nordmannsgranjuletrækulturer, samt erfaringer fra nobilis arealer i Danmark og USA. I foråret og sommeren 2010 har forfatteren besøgt dyrkere i Sønderjylland, Midtjylland, Lolland og Midtsjælland, som takkes for deres tid til fremvisning, oplysninger om arealerne og i det første tilfælde også finansiering af besigtigelsen. Skov & Landskabs Videntjeneste for Pyntegrønt har betalt for den resterende del af arbejdet.

Læs artiklen