Hvad kan de danske frøplantager? - status for grøntkvalitet og klippeudbytte

Formidling

Forfatter(e): Ulrik Bräuner Nielsen

Publikation: Nåledrys nr. 74

År: 2010

Side(r): 14-19

Pris: 150

Artikel/abstract:

Der er opnået væsentlige forbedringer i andelen af træer med blå eller meget blå farve i forhold til de almindelige danske provenienser. Selvom der har været et ønske om øget dækkeevne, er dette kun sket i mindre omfang, idet denne egenskab tilsyneladende er svær at forbedre. Der er fortsat mulighed for at forbedre frøplantagerne ved både tynding og særplukning – baseret på den oparbejdede viden om de enkelte plustræers formåen.

Læs artiklen