Vejsalt kan reducere vækst og kvalitet i juletræer - Resultater fra vinteren 1995/96

Formidling

Forfatter(e): Lars Bo Pedersen & Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 74

År: 2010

Side(r): 5-12

Pris: 150

Artikel/abstract:

Vinterens glatførebekæmpelse med vejsalt kan medføre betydelige skader på juletræsbevoksninger, der er plantet i tilknytning til det danske vejnet. Skov & Landskab undersøgte i 1995/96 effekterne i en bevoksning plantet lige øst for motorvej E47. Undersøgelsen viste, at vejsalt føres længere bort fra vejen end hidtil antaget, og at skaderne kan forekomme op til 40 meter fra vejkanten. Skaderne består af nålesvidninger, knopdød og tilvækstnedgang.

Læs artiklen