Bestøvningsforhold i udvalgte nobilis træer- betydning for nye frøplantager

Formidling

Forfatter(e): Ole K. Hansen, Ulrik Bräuner Nielsen & Kristin Marie Lassen

Publikation: Nåledrys nr. 75

År: 2011

Side(r): 41-44

Pris: 150

Artikel/abstract:

Via krydsningsforsøg er bestøvningsforhold mellem plustræer fra forædlingspuljen i nobilis undersøgt. Undersøgelsen var svær at gennemføre på grund af lille genetisk variation i dansk nobilis. Det kunne dog konstateres, at der generelt er selektion imod selvbestøvning, som for nogle plustræer kan være stærk, men for andre synes mere moderat. Der er identificeret et enkelt tilfælde af præference for at bestøve nogle plustræer frem for nogle andre. Konkret viden om udvalgte plustræer’s bestøvningsforhold og deres indbyrdes samspil er værdifuld såfremt man ønsker at etablere elite-frøplantager baseret på meget få plustræer.

Læs artiklen