Optimin-Easy green - vidundermiddel eller supplement?

Formidling

Forfatter(e): Claus Jerram Christensen & Lars Bonne

Publikation: Nåledrys nr. 75

År: 2011

Side(r): 36-40

Pris: 150

Artikel/abstract:

Praktiske erfaringer fra flere producenter viser, at Optimin i kombination med Nitro 30 kan give bedre vækst og kvalitetsforbedringer i nordmannsgranjuletræer i form af en dybere grøn farve og flere knopper. Forsøg udført i Tyskland vidner om, at kombinationen af Optimin og Nitro 30 tillige kan øge frosttålsomheden i små nordmannsgran når behandlingen sker mindst tre dage før frosten indtræfer. Kombinationen af Optimin og Nitro 30 er først og fremmest at betragte som et fint supplement til de faste gødninger, hvis man ønsker flere knopper (juni/juli) eller man af forskellige årsager ønsker en hurtigere og mere sikker farvevirkning i sensomre med tørke eller kulde.

Læs artiklen