Sclerophoma-skade på juletre

Formidling

Forfatter(e): Venche Talgø, Andrew Dobson, Trude Slørstad, May Brurberg & Arne Stensvand

Publikation: Nåledrys nr. 75

År: 2011

Side(r): 28-30

Pris: 150

Artikel/abstract:

Skade av soppen Sclerophoma sp. er eit relativt stort problem i juletreproduksjonen i Rogaland. Dette heng truleg saman med at det fuktige og milde klimaet der er gunstig for soppen. I smitteforsøk har vi oppnådd tilsvarande symptom som i felt. Vidare indikerar forsøk i laboratorium at fleire soppmiddel kan vera aktuelle å prøva ut i felt mot denne sjukdomen.

Læs artiklen