Frøoverførte soppar på bartre

Formidling

Forfatter(e): Venche talgø, Guro Brodal, Sonja S. Klemsdal, Heidi Røsok Bye & Arne Stensvand

Publikation: Nåledrys nr. 76

År: 2011

Side(r): 30 - 33

Pris: 150

Artikel/abstract:

I 2005 undersøkte vi soppfloraen på frø av edelgran (Abies spp.). Mellom anna fann vi mykje Sydowia polyspora, soppen som fører til flekkar på årsnåler (CSNN /Current Season Needle Necrosis) og visne skot (Sclerophoma-skade). På bakgrunn av dette ville vi undersøkja om S. polyspora også kan førekoma på andre bartrefrø og inkluderte difor, i tillegg til edelgran, frøparti frå slektene Douglas (Pseudotsuga), furu (Pinus), gran (Picea), hemlokk (Tsuga), sypress (Chamaecyparis) og tuja (Thuja) i ein frøtest i 2010. S. polyspora vart funnen på frø i alle slektene. Her omtalar vi også andre soppfunn frå denne testen.

Læs artiklen