nyt-projekt-om-arealforberedelse-effekter-paa-miljoe-og-plantekvalitet

Formidling

Forfatter(e): Claus Jerram Christensen, Lars Bo Pedersen & Morten Ingerslev

Publikation: Nåledrys nr. 76

År: 2011

Side(r): 34 - 36

Pris: 150

Artikel/abstract:

Hvad betyder arealforberedelsen for den efterfølgende etableringssucces, og vil der være forskel på udvaskningsrisikoen ved forskellige metoder til arealforberedelse? Disse spørgsmål søger det måske sidste PAF projekt at belyse i perioden frem til 2012 på en let jord ved Ry. 

Der findes en bred viden om gødskningens påvirkning af juletræskvalitet og miljø fra juletræerne er knæhøje og ind til afdrift. Men der mangler viden om, hvordan juletræsdyrkningssystemet fungerer under afdriftsperioden og over etableringsperioden til de første driftsår, mens kulturerne endnu er små. Dette gælder både afdriftens betydning for den efterfølgende kulturs etableringssucces, vækst og kvalitet samt hvilken afdrifts/etableringsmodel, der er den miljømæssigt mest optimale.

Læs artiklen