Resistens hos almindelig ædelgranlus?

Formidling

Forfatter(e): Hans Peter ravn, Lars Monrad Hansen & Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 76

År: 2011

Side(r): 12-15

Pris: 150

Artikel/abstract:

Der er indløbet flere meldinger om, at bekæmpelsen af almindelig ædelgranlus i juletræer og særligt klippegrønt ikke virker. Det kan dog have andre årsager end insekticid-resistens når effekten af sprøjtningen udebliver. Artiklen belyser resistensproblematikken generelt og i relation til pyntegrønterhvervet, og forfatterne vil gerne høre fra juletræsproducenter, der oplever problemer med manglende effekt af deres insektbekæmpelse. 

Når man taler om resistens drejer det sig ofte om at forædle planter, så de ikke længere er modtagelige over for svampesygdomme og skadedyr. Resistens dækker imidlertid også over det fænomen, at skadevolderen kan udvikle modstandsdygtighed overfor bestemte bekæmpelsesmidler. Mange har sikkert hørt om eksemplet med stuefluen der siden 1940’erne lidt efter lidt har udviklet resistens mod snart sagt alle typer af insekt bekæmpelsesmidler – bortset fra fluepapir og fluesmækker! 

Udvikling af resistens er blot ét eksempel på, at naturlig evolution virker lidt hurtigere, end vi ellers forestiller os. Hvis en større population af insekter udsættes for et bekæmpelsesmiddel, vil der måske være nogle enkeltindivider, som har det enzym, der kan nedbryde insekticidet. Insekticidresistens opstår altid som følge af en mutation, altså en nedarvet egenskab. Den kan være sket i selve den pågældende population, eller som oftest et andet sted, så det er de resistente insekter, der vandrer/migrerer ind i populationen. Til at begynde med, vil man ikke opdage de få insekticidresistente individer. Efter gentagne sprøjtninger vil størstedelen af insekterne nu være resistente og man vil opleve en manglende effekt af den udførte bekæmpelse.

Læs artiklen