Rotvekstkapasitet som indikasjon på plantekvalitet og etableringsevne

Formidling

Forfatter(e): Inger Sundheim Flæistad, Hans Martin Hanslin og Arne Sæbø

Publikation: Nåledrys nr. 76

År: 2011

Side(r): 28-29

Pris: 150

Artikel/abstract:

Det er mange årsaker til at det kan være aktuelt å teste bartreplanter før utplanting. Kvaliteten på plantene kan dokumenteres og det er mulig å sammenligne plantepartier hvis testene er standardiserte. Det finnes en rekke ulike testmetoder som kan brukes for å vurdere plantekvalitet. Registrering av plantenes rotvekstpotensiale er en av de aktuelle testmetodene som brukes i en del land. Det er funnet god sammenheng mellom rotvekstpotensiale og etableringsevne i felt. Under standardiserte betingelser kan en få et forholdsvis raskt svar på om kvaliteten på plantepartiet er tilfredsstillende.

Læs artiklen