AGENDA: Aldersgradueret gødskning. Virkning på juletræskvalitet

Formidling

Forfatter(e): Lars Bo Pedersen, Claus Jerram Christensen, Morten Ingerslev & Simon Skov

Publikation: Nåledrys nr. 78

År: 2011

Side(r): 34-41

Pris: 150

Artikel/abstract:

Det er vanskeligt at gødske optimalt, men nye resultater fra det netop afsluttede gødningsforsøg ”Agenda” viser, at der på den kvalitetsmæssige side er store fordele at hente og kun få ulemper ved at omlægge gødskningen til behovsbestemt/aldersbestemt gødskning. Ved en sådan gødskning kan der opnås klare forbedringer for både nålefylde, nålefarve og trævitalitet. Artiklen er den første i rækken af artikler fra en PAF-finansieret gødningsundersøgelse på henholdsvis en sandet og en leret lokalitet.

Læs artiklen