Etableringen av fjelledelgran (Abies lasiocarpa) fremmes selv ved relativt sterk gjødsling

Formidling

Forfatter(e): Arne Sæbø, Hans Martin Hanslin og Inger Sundheim Fløistad

Publikation: Nåledrys nr. 78

År: 2011

Side(r): 32-33

Pris: 150

Artikel/abstract:

I etableringsfasen av juletrær legger en grunnlaget for plantenes vekst. Videre kan en påvirke kvalitet og økonomi i juletreproduksjonen positivt ved å velge rett metodikk. Målet om raskt tilvekst allerede planteåret stiller blant annet krav til plantetid, plantetype og gjødsling. Dette har vært sentrale tema i et prosjekt finansiert av næringen og Norges forskningsråd (Seedling qualities and establishment routines for a rapid growth start of Abies nordmanniana and Abies lasiocarpa for Christmas tree production). Bioforsk og Norsk Pyntegrønt gjennomførte prosjektet. I denne artikkelen rapporterer vi fra en undersøkelse av tilveksten til planter av fjelledelgran i planteåret og den påfølgende vekstsesongen. Småplantene av juletrær har i starten det meste av sine røtter konsentrert rundt potteklumpen. Hypotesen for forsøket var at for sterk gjødsling i etableringsfasen, vil kunne skade plantene, for eksempel ved å redusere rotveksten, endret forhold mellom rot og topp og i verste fall skader på baret. Utslag av disse forholdene kan være særlig sterke om en etablerer juletreplantasjen på jord som allerede er sterkt gjødslet.

Læs artiklen