Juletreforedling på fjelledelgran i Norge

Formidling

Forfatter(e): Odd Ragnar Johnskås, Arne Steffenrem & Jan-Ole Skage

Publikation: Nåledrys nr. 78

År: 2011

Side(r): 29-31

Pris: 150

Artikel/abstract:

Stiftelsen Det norske Skogfrøverk startet i 2007 arbeidet med et eget foredlingsprogram på fjelledelgran (Abies lasiocarpa) til produksjon av juletrær. Strategimøter ble gjennomført og planer ble utarbeidet sammen med Norsk institutt for skog og landskap og Norsk Pyntegrønt. Kongler ble sanket fra utvalgte trær og frø ble sådd. Allerede våren 2010 ble det plantet ut seks avkomforsøk og seks proveniensforsøk rundt omkring i Norge. Til sammen i forsøkene ble det plantet i underkant av 15.000 trær. Alle forsøk og planter etablerte seg meget godt med svært liten avgang etter første vekstsesong. Grunnstammer av fjelledelgran er også plantet på Braset ved Hamar. Disse skal podes opp med det beste tilgjengelige avlsmaterialet og bli en fremtidige frøplantasje. Dette for å sikre juletredyrkerne tilgang på nok frø av best mulig kvalitet. Denne forsøksserien er bare starten på et større foredlingsprogram der omfattende, og nødvendig, avkomtesting er under planlegging. Programmet blir finansiert av Landbruksdepartementet og Skogfrøverket.

Læs artiklen