Neonectria barkkræft på ædelgranarter (Abies spp.) i Norge og Danmark

Formidling

Forfatter(e): Venche Talgø, Iben Margrete Thomsen, Ulrik Bräuner Nielsen, May Bente Brurberg og Arne Stensvand

Publikation: Nåledrys nr. 78

År: 2011

Side(r): 17-21

Pris: 150

Artikel/abstract:

I 2008 blev der i Sydnorge fundet omfattende barkskader på langnålet ædelgran (Abies concolor), hvor årsagen var en hidtil ukendt svamp fra slægten Neonectria. Den skadevoldende svamp blev også fundet på andre ædelgran arter og på rødgran (Picea abies) i nærheden af døende concolor. I 2011 blev den samme Neonectria art fundet på forskellige ædelgran arter i Denmark. Test af patogenicitet har vist, at svampen er aggressiv.

Læs artiklen