Flisaske og gyllefibre - et godt makkerpar

Formidling

Forfatter(e): Simon Skov, Morten Ingerslev, Lars Bo Pedersen & Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 80

År: 2012

Side(r): 32-39

Pris: 150

Artikel/abstract:

Gødskning af juletræer er afgørende for træernes kvalitet og udgør samtidig en stigende produktionsomkostning. Aske fra flis indeholder en lang række næringsstoffer, men ikke kvælstof. Derfor er den kvælstofholdige gylle et godt supplement. Makkerparret udgør til sammen en billig og miljøvenlig gødningskilde. Skov & Landskab (KU) har sammen med Dansk Juletræsdyrkerforening udført forsøg med flisaske og gylle som alternative gødningsformer. Resultaterne ser lovende ud.

Læs artiklen