Omfattande skade av edelgranskotsjuke i 2011

Formidling

Forfatter(e): Venche Talgø, Isabella Børja, Inger S. Fløistad & Arne Stensvand

Publikation: Nåledrys nr. 80

År: 2012

Side(r): 26-27

Pris: 150

Artikel/abstract:

I ei årrekkje har edelgranskotsjuke gitt stor skade i juletrefelt, spesielt på fjelledelgran på Nord-Vestlandet og i Trøndelag, men i 2011 såg vi også uvanleg sterke angrep på fjelledelgran på Austlandet. Nålene på årsskota vert brune, og mange tre vert så skadde at dei ikkje kan seljast som juletre.

Læs artiklen