Er det interessant med produksjon av økologiske juletrær i Norge?

Formidling

Forfatter(e): Arne Sæbø & Øystein Brekkum

Publikation: Nåledrys nr. 81

År: 2012

Side(r): 29-30

Pris: 150

Artikel/abstract:

I et prosjekt i regi av Bioforsk og Norsk Juletre var målet å utrede om det foreligger tilstrekkelig kunnskaper til at en kan starte produksjon av økologiske juletrær. Fokus var på produksjonsteknikk, ikke på markedspotensialet. Økologisk juletreproduksjon må ta utgangspunkt i kunnskapen fra konvensjonell produksjon og tilpasse den til det økologiske regelverket. Debio må ta hovedansvaret for å tilpasse et slikt regelverk. Konklusjonen var at det er godt mulig å produsere juletrær med økologiske metoder, men kostnadene og risikoen blir større enn ved konvensjonelle metoder. Særlig gjelder dette for edelgran.

Læs artiklen