Flisaske og gyllefibre er et miljøvenligt makkerpar (1)

Formidling

Forfatter(e): Jan-Ole Skage, Åge Østgård & Hans Nyeggen

Publikation: Nåledrys nr. 82

År: 2012

Side(r): 38-40

Pris: 150

Artikel/abstract:

Langsiktige klippeforsøk på Vestlandet viser at både nobeledelgran og fageredelgran kan produsere mye dekorasjonsbar, mens fjelledelgran og nordmannsedelgran er svakere produsenter. Fageredelgran produserer i Hardanger omkring 450 kg/dekar/år med dekorasjonsbar. Alle treslagene har imidlertid gitt mye flott bar til kransebinding, omkring 600 kg/dekar/år, bortsett fra nobeledelgran som her kun produserer omkring halvparten.

Læs artiklen